Dlhodobý záujem o presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím a bohaté skúsenosti v tejto oblasti viedli záujmové združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO, združujúce výrobné družstvá k založeniu neziskovej organizácie CPS DOKORÁN.

Nezisková organizácia bola zaregistrovaná do registra neziskových organizácií dňa 16.10.2012. Jej hlavným poslaním je poskytovanie všeobecne prospešných služieb formou poradenstva a právnej pomoci pri ochrane ľudských práv, služieb na podporu a rozvoj zamestnanosti, organizovaním vzdelávania, výchovy a tým vytvárania podmienok a priestoru pre úspešnejšie začlenenie znevýhodnených ľudí do pracovného procesu.

Činnosť neziskovej organizácie bude zameraná na organizovanie besied, stretnutí, školení, kurzov, seminárov, osvetových podujatí, výstav a prezentácií. Súčasťou aktivít je aj usporiadanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a realizácia ďalších služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby.

CPS DOKORÁN chce svojou činnosťou prispievať k obnove a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt a sprostredkovať ich širokej verejnosti. V centre záujmu neziskovej organizácie je však presadzovanie práv občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom vyššie uvedených činností, ktoré budú napomáhať tejto skupine obyvateľstva.

Nezisková organizácia pracuje pod vedením jej riaditeľky, Mgr. Moniky Zatkalíkovej v úzkej súčinnosti so Správnou radou, členmi ktorej sú : Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO, Ing. František Čekel, predseda VD ZDRUŽENA Spišská Nová Ves a pán Jozef Cichý, predseda VDI ELEKTROĽUDIB Báhoň.

Bližšie informácie: Mgr. Monika Zatkalíková, riaditeľka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.