Dňa 28. novembra 2012 sa v priestoroch spoločnosti IBM Slovensko konala konferencia

„Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“.

Na jej organizácii sa spoločne podieľali nezisková organizácia CPS Dokorán a IBM Slovensko.

Partnermi konferencie boli záujmové združenie CPS Slovensko a chránená dielňa Delux ZPS, s.r.o.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov z radov zamestnávateľských spoločností s problematikou zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, poskytnúť im informácie o legislatívnych zmenách a pripravovaných novinkách a informovať o možnostiach náhradného plnenia.

V jednotlivých blokoch odzneli prezentácie predstaviteľov Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím ( Anna Reháková, riaditeľka NROZP), neziskovej organizácie CPS Dokorán ( Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS) a zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O konkrétnych skúsenostiach z praxe sa s účastníkmi podelil Ing. František Čekel, predseda výrobného družstva Združena Spišská Nová Ves. Záverečná časť konferencie bola venovaná panelovej diskusii.